Tilsynet ble gjennomført 14. august 2019.

Bakgrunn

Pgnig har søkt om samtykke til boring av letebrønn 6509/5-9 S i utvinningstillatelse 838 i Norskehavet. Dette er selskapet første egenopererte letebrønn på norsk sokkel.

Tilsynsaktiviteten inngikk som en del av vår behandling av samtykkesøknaden.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å etterprøve selskapets robusthet i forhold til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i planlegging og forberedelse til gjennomføring av første letebrønn på norsk sokkel.

Resultat

Vårt hovedinntrykk er at PGNiG er rustet til å gjennomføre boreaktiviteten innenfor regelverkets rammer for styring av helse, miljø og sikkerhet og beredskap.

Vi observerte imidlertid forbedringspunkt innenfor følgende områder:

  • Bruk av eget styringssystem ved oppfølging av endringer
  • Bruk av eget styringssystem for avvikshåndtering
  • Oppfølging av interne krav til leteboringsaktiviteten

Hva skjer nå?

Vi har bedt PGNiG gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 16. september 2019.