Den 28. august 2019 førte vi tilsyn med Okeas planlegging og forberedelse til boring av avgrensningsbrønnene 6407/9-11 og 6407/9-12. Brønnene tilhører utvinningstillatelse 093 og 093D og skal bores nær Draugenfeltet i Norskehavet.

Dette er selskapets første egenopererte leteboringer på norsk sokkel.

Tilsynet er en del av vår behandling av Okeas søknad om samtykke til leteboring.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å etterprøve selskapets styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og beredskap i planlegging og forberedelse til gjennomføring av første boreoperasjoner på norsk sokkel.

Resultat

Under tilsynet ble det ikke påvist avvik, men det ble observert følgende forbedringspunkter:

  • Mangelfull oppfølging av interne krav til boreaktivitetene
  • Mangelfull oppfølging og dokumentasjon av interne krav til valgt brønnkontroll prosedyre
  • Mangelfull bruk av eget styringssystem for dokumentering av avvik

Hva skjer nå?

Okea har fått frist til 14. oktober 2019 med å gi oss sin vurdering av hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.