Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 4. april 2019.

Bakgrunn

Neptune er operatør for Fenjafeltet, som nå er under utbygging i Norskehavet. Fenja skal kobles opp mot Njord, og Equinor er prosjektansvarlig for leveransen av stigerørene og Neptune for rørledninger og statiske overføringsrørledninger (jumpere). Tilsynet var rettet mot Neptunes håndtering av totalprosjektet, grensesnitt og oppfølging og påseplikt i forbindelse med stigerørsleveransen.

Mål

Målet med aktiviteten var å se til at Neptune har etablert et system for å følge opp leveransen av fleksible rørledninger til Fenja og hvordan de ivaretar helheten i utbyggingsprosjektet. Videre var det et mål å se hvordan selskapet sikrer at leveransen er i henhold til selskapskrav og krav i regelverket.

Resultat

I tilsynet ble det observert forbedringspunkt innenfor følgende to områder:

  • Oppfølging av avvik i styringssystem
  • Tekniske krav til fleksible rørledninger

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune gi oss sin vurdering av de forebedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 15. juni 2019