Den 26. og 28. 2019 november førte vi tilsyn med Gassco vedrørende egen oppfølging av transportregularitet i rørledningsnettverket.

Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at Gassco følger opp og prioriterer sikkerhet for mennesker og samtidig sikrer høy regularitet for gasstransporten.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til bedre oppfølging av målinger og utstyr for vannduggpunkt (WDP).

Hva skjer videre?

Gassco har fått frist til 17. januar 2020 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.