Mål

Målet med tilsynet var å:

- Følge opp uønskede hendelser fra 2018 og 2019 innen kran og løft samt arbeid i høyden.
- Følge opp uønskede hendelser med fallende gjenstander.
- Føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner på Nyhamna. Stillas, arbeid i høyden og TT ble også fulgt opp.
- Følge opp at Gassco/Shells styring av vedlikehold var i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Vi konsentrerte aktiviteten mot selskapets forbedringsaktiviteter knyttet til vedlikeholdsstyring av relevant utstyr.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Vedlikeholdet av ståltau
  • Undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner
  • Kompetanse

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikehold
  • Ergonomisk utforming
  • Prosedyre for arbeid i høyden
  • Bruksanvisningen til Barnsley traverskraner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Fristen for dette er satt til 1. juli 2019.