Den 26. september 2019 førte vi storulykketilsyn med Gassco hvor hovedfokus var på strategi etter § 7 i storulykkeforskriften og styring av vedlikehold på Kårstø.

Mål

Målet med tilsynet er å få bekreftet at Kårstø har etablert og implementert en strategi i henhold til § 7 i storulykkeforskriften og som er i henhold til kravene i forskriftene. Videre vil vi følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av det og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og deres egne krav.

Som en del av tilsynet følges forrige års storulykketilsyn opp, samt implementering av nye krav i storulykkeforskriften.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.