Tilsynet ble gjennomført mellom 18. og 21. november 2019.

Da tilsynet ble gjennomført var Floatel Endurance i bruk som flotell på Martin Linge-feltet, hvor Equinor er operatør.

Tilsynet omfattet systemene på broen på Floatel Endurance for posisjonering og de tekniske systemene for gangbroen mellom Floatel Endurance og Martin Linge A-innretningen.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet, men vi observerte to forbedringspunkt. Dette gjaldt kriterier for avbrudd av aktivitet og informasjonspresentasjon.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Floatel International gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 3. februar 2020.