Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Esso - Slagentangen - Vedlikeholdsstyring

Vi har ført tilsyn med Esso Norge (Esso) og deres styring av vedlikehold på Slagentangen.

Publisert: 7. mai 2019
  • Vedlikeholdsstyring

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 2. og 3. april 2019.

Bakgrunn

Tilsynet inngår i vår langsiktige oppfølging av Slagentangens styring av vedlikeholdet.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av det og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Vi ønsket også å se om arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik relatert til planlegging av vedlikeholdet.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Esso redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 24. mai 2019.

Mangelfull planlegging av vedlikehold

Beskrivelse

Esso Slagentangen sikrer ikke i stor nok grad at viktige bidragsytere til risiko holdes under kon­troll, både enkeltvis og samlet.

Begrunnelse

Esso Slagentangen hadde en omfattende portefølje av åpne arbeidsordre for både korrigerende og forebyggende vedlikehold. I tillegg observerte vi et stort omfang av vedlikehold som skulle vært gjort, da det ikke var utført i henhold til egne frister («overdue»).

Vi registrerte også at det var satt måltall for antall arbeidsordrer som er sikkerhetskritiske («break-in»), men tilsvarende måltall var ikke satt for arbeidsordrer som ikke er utført («overdue»).

Slagentangens presentasjon og vår verifisering viste følgende:

  • Den totale porteføljen av åpne arbeidsordrer for både korrigerende og forebyggende vedlikehold var stor, med ca. 650 arbeidsordrer for «onsite» og ca. 500 arbeidsordrer for «offsite». Vi ble fortalt at disse arbeidsordrene ikke var timesatt, men risikovur­dert. Dette representerer en usikkerhet med hensyn til arbeidsbelastning og omfang.
  • Et stort omfang av vedlikehold som skulle vært gjort, men som ikke var utført i hen­hold til egne frister («overdue»): Ca. 400 arbeidsordrer for «onsite» og ca. 280 ar­beidsordrer for «offsite». Vi ble fortalt at disse arbeidsordrene ikke var timesatt, men risikovurdert. Dette representerer en usikkerhet med hensyn til arbeidsbelastning og omfang og statusen for degradering av utstyr.

Den mangelfulle samlede risikovurderingen av det ugjorte vedlikeholdet og usikkerheten dette kan representere for sikkerheten, er viktig å ta hånd om. Planleggingen skal ta hensyn til statusen for viktige bidragsytere til risiko og til endringen i risiko som går fram av risikoindikatorene.

Hjemmel

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77