Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Equinor – Veslefrikk B - Konstruksjoner og marine systemer

I perioden 11. - 12. mars 2019 førte vi tilsyn med Equinors ivaretakelse av sikkerhet på konstruksjoner og marine systemer på Veslefrikk B.

Publisert: 29. april 2019
  • Konstruksjonssikkerhet

Mål

Målet med tilsynet var å se at Equinors ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet var i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.

Kontakt

Øyvind Midttun

Pressekontakt
Telefon: 51 87 34 77