Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan Equinor styrer arbeidsmiljørisiko på innretningen slik at egne og entreprenørers ansatte ikke utsettes for risiko for helseskade:

- vurdere hvordan ansvaret for styring av arbeidsmiljørisiko blir ivaretatt.
- vurderer hvordan det sikres at grupper med høy arbeidsmiljøbelastning har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
- hvordan selskapet bruker muligheten ved en større modifikasjon til å forbedre arbeidsmiljøstandarden om bord (kontinuerlig forbedring).

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Bemanning
  • Støy

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til

  • Kjemisk eksponering
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljørisiko

Hva skjer videre?

Equinior har fått frist til 31. oktober 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.