I perioden 27. - 29. mai førte vi tilsyn med ivaretakelse av integritet innen konstruksjoner og marine systemer i drift på Norne. Tilsynsaktiviteten bygger på tidligere aktiviteter med samme tema, spesielt tilsynsserie gjennomført om dette temaet i perioden 2008-2012.

Mål

Målet med tilsynet var å se at Equinors ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet var i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Vi observert ingen avvik eller forbedringspunkter i tilsynet.

Hva skjer videre?

Rapporten inneholder Equinors egne observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse.