Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Equinor benytter muligheten for forbedringer innenfor materialhåndtering og arbeidsmiljø på Njord B mens innretningen er på verft.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter.