Mål

Målet med aktiviteten var å få ein oversikt over integriteten til transportrøyr som Equinor transportnett på Kårstø har operatøransvar for.

Resultat

Tilsynsrapporten vart gjennomført som eit dagsmøte der Equinor presenterte tema som var avtalt på førehand. Hovudføremålet med aktiviteten var å få ein oversikt over integriteten til dei aktuelle røyrleidningane så det var ikkje gjort spesifikke verifikasjonar og det vart såleis ikkje påvist nokre avvik eller forbetringspunkt.