Tilsynet ble gjennomført fra 7. til 9. oktober 2019.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere effekt etter tilsyn med oppfølging av materialhåndtering, kran, løft og stillas/tilkomstteknikk på Mongstad i 2018.

Les mer: Equinor – Mongstad – pålegg etter tilsyn med materialhåndtering, kran- og løfteoperasjoner, stillas/tilkomstteknikk (21. oktober 2018)

Resultat

Tilsynet identifiserte overskridelser av Equinors interne tidsfrister, utestående tiltak samt noen forbedringspunkter med hensyn til oppfølging av tiltak etter tilsynet i 2018.

I tillegg identifiserte vi to nye avvik. Disse omfatter manglende etterlevelse av interne krav og mangler ved stillas.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gi oss en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har videre bedt selskapet om en vurdering av de forholdene hvor vi har observert potensial for forbedringer.

Equinor har fått svarfrist 9. januar 2020.