Tilsynet ble gjennomført 16. oktober 2019.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp ConocoPhillips’ systemer for og gjennomføring av tilstandsoppfølging av rørledningssystemer og undervannsanlegg.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.