Den 9. mai 2019 førte vi tilsyn med Capricorns planlegging av letebrønn 6508/1-3 Lynghaug i utvinningstillatelse 758. Dette er selskapets første letebrønn på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å etterprøve selskapets robusthet i forhold til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i planlegging og forberedelse til gjennomføring av første letebrønn på norsk sokkel.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til mangelfull dokumentasjon på dimensjonering og håndtering av en langvarig hendelse.

Hva skjer nå?

Capricorn har fått frist til 15. juni 2019 med å gi oss sin vurdering av hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.