Mål

Målet var å føre tilsyn med Aker BP sin planleggingsprosess knyttet til identifikasjon av HMS-risiko i brønnstimuleringsaktiviteter og hvordan risiko ble korrigert og håndtert.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfulle krav til kompetanse
  • Mangelfull verifikasjonsaktivitet
  • Oppfølging av vedlikeholdseffektivitet

Aker BP har fått frist til 9. desember 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.