Ptil gjennomførte i perioden 24.-25. januar 2018 tilsyn med Statoil på Stureterminalen i Hordaland.

Bakgrunn

Bakgrunnen for denne tilsynsaktiviteten var et tilsyn vi gjennomførte mot Statoil innenfor områdene materialhåndtering, kran, løft og stillas og styring av arbeidsmiljørisiko på landanleggene Kollsnes og Stureterminalen i 2016. Vi ønsket nå å følge opp Statoils tiltak i etterkant av dette tilsynet.

Resultat

Vårt inntrykk er at det på Sture og Kollsnes har blitt igangsatt og utført mye arbeid for å utbedre funnene etter tilsynet i 2016. Flere av tidsfristene Sture og Kollsnes oppga i sin tilbakemelding etter vår rapport fra tilsynet 2016 var imidlertid overskredet. Vi ble informert om at det var en plan for å fullføre dette arbeidet.

Resultat

Flere av funnene våre fra 2016 anser vi som lukket og håndtert på en hensiktsmessig måte, men vi fant også et avvik (angående avviksidentifisering og avviksbehandling av arbeidsmiljøobservasjoner) og to forbedringspunkt (angående oppfølging av tiltak og prosessbeskrivelse for risikovurdering innen ergonomi) som ikke var lukket.

Vi har bedt Statoil om en redegjørelse for hvordan avviket vil bli håndtert, og om deres vurdering av forbedringspunktene. Fristen for tilbakemelding er satt til 9. april 2018.