Mål

Målet med tilsynet var å se hvordan Statoil opprettholder integriteten på hovedbærekonstruksjonene for innretningene i drift. Tilsynet ble utført ved å se om inspeksjonsomfang, metoder og vurderinger av resultater er i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til metoder for undervannsinspeksjoner av bærende konstruksjoner.

Statoil har fått frist til 20. februar 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.