Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at Statoils styring og oppfølging av barrierer er i henhold til egne krav og myndighetenes krav.

I tillegg fulgte tilsynet opp implementering av design- og installeringsunderlaget for Johan Sverdrup er i samsvar med forutsetningene i plan for utbygging og drift (PUD), forskrifter og anbefalte standarder. Dette innebærer at Statoil påser at kontraktøren samsung er kjent med designforutsetninger.

Resultat 

Tilsynet påviste ett avvik på følgende område: Tiltak for beskyttelse av rom og utstyr mot brann

Vi fant seks forbedringspunkter på følgende områder:

  • Brannvannsystem
  • Mulig svekkelse av brannskiller
  • Preservering av elektriske anlegg og utstyr
  • Beskyttelse mot kortslutning
  • System for mekanisk ferdigstillelse og utprøving
  • Planlegging av trening og øvelse i bruken av simuleringsverktøy

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet ligg på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, 65 kilometer nordaust for Sleipner. Havdjupna i området er 110-120 meter. Johan Sverdrup blei påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I blei godkjent i 2015. Utbyggingsløysinga for første byggetrinn er eit feltsenter med fire spesialiserte innretningar; bustadkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerøyr. Produksjonen starta i 2019.

PUD for fase II blei godkjent i 2019. Utbyggingsløysninga består av ei prosessinnretning og fem havbotnrammer. Produksjon frå fase II starta i 2022.

Kjelde: norskpetroleum.no