Bakgrunn

Tilsynet var en oppfølging etter tilsyn i 2017 med flere selskap der tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning var tema. KCA Deutag (KCAD) var ett av disse selskapene. Som tidligere viste det seg også i 2017 å være stor variasjon i hvordan selskapene legger til rette for arbeidstakermedvirkning.

Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan selskapet organiserer og følger opp tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Organisering av Virksomhets-AMU
  • Oppfølging av organisering og styring av tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • HMS-opplæring for AMU-medlemmer og ledere

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkter.

KCAD har fått frist til 10. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik vil bli håndtert