I perioden fra 12. mars til 14. april 2018 førte vi tilsyn med helikopterdekk og styring av beredskap på Oseberg Øst, hvor Equinor er operatør.

Tilsynet ble gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet vårt var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring av beredskap på Oseberg Øst, samt å verifisere helikopterdekk og beredskap i forbindelse med søknad om forlenget levetid.

Resultat

I tilsynet ble det identifisert avvik knyttet til mangler ved skilting og merking og hindringer i evakueringsveier. I tillegg observerte vi tre forbedringspunkt knyttet til kompetanse og beredskapsorganisasjon.

Vi har bedt Equinor innen 19. juni redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi en vurdering av de forbedringspunktene vi har påpekt.