Bakgrunn

I dagene 17. til 20. oktober 2017 førte vi tilsyn med Rowan Norway (Rowan). Tilsynet var rettet mot beredskap og vedlikeholdsstyring på den flyttbare boreinnretningen Rowan Stavanger.

Rowan Stavanger er en oppjekkbar innretning av klasse KFELS N, levert i 2011 av Keppel FELS Shipyard i Singapore. Innretningen opereres av Rowan. Ptil ga samsvarsuttalelse til Rowan Stavanger i 2012.

Mål

Rowan Stavanger har i lengre tid ligget i opplag, men er nå i drift igjen. Målet med dette tilsynet var å verifisere at regelverkskravene relatert til styring av beredskap og vedlikehold ble fulgt opp. I tillegg fulgte vi opp funn i tidligere tilsynsaktiviteter mot Rowan innenfor styring av beredskap og vedlikehold og til Rowans nye system for vedlikeholdsstyring.

Resultat

Tilsynet vårt identifiserte flere avvik og forbedringspunkt, både innenfor beredskap og vedlikeholdsstyring.

Avviket innenfor vedlikeholdsstyring var knyttet til feil og mangler ved vedlikeholdsstyringssystemet.

Dette innebærer et alvorlig brudd på regelverket, og vi har derfor gitt Rowan et pålegg.

Hva skjer nå?

Frist for å etterkomme pålegget settes til 11.12.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.