Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. til 24. november 2016.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere etterlevelse av selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold vedrørende Lundin sin styring av logistikk og tilrettelegging for materialhåndtering, kran og løft på Edvard Grieg.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Materialhåndtering
  • Dokumentasjon og merking

Videre ble det observert ett forbedringspunkt vedrørende tekniske forhold.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Lundin redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble observert.

Svarfrist er satt til 1. februar 2017.