Mål

Ptil har ført tilsyn med AkerBPs tilrettelegging for styring og ledelse av beredskap og materialhåndtering. Tilsynet fant sted i dagene 24.– 27. oktober 2016, i form av et møte i selskapets lokaler på land, som deretter ble fulgt opp med verifikasjoner ombord på innretningen.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Kommunikasjonsutstyr
  • Materialhåndtering
  • Brukerveiledning for og merking av løfteutstyr

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Evakueringsveier
  • Materialhåndteringsplan
  • Enkelte tekniske forhold

AkerBP har fått frist til 1.2.2017 med å gjøre rede for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Ivar Aasen

Ivar Aasen-feltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder. Havdjupna er 110 meter. Ivar Aasen blei påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2013. Utbygginga omfattar ei produksjons-, bore- og bustadinnretning (PDQ) med stålunderstell og ein separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering. Produksjonen starta i 2016.

Kjelde: norskpetroleum.no