Mål

Wintershall overtok opertøransvaret for feltet fra Statoil i 2013.Hensikten med tilsynet var å vurdere hvordan WINO sikrer etterlevelse av krav til barrierestyring ved drift og vedlikehold av Brageinnretningen.

Tilsynet fant sted 26. og 27. oktober 2016.

Resultat

Det ble påvist ett avvik knyttet til ferdigstillelse av barriestyringssystemet.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Inspeksjonshistorikk for gjennomføringer i brannskiller
  • Innretningsspesifikk informasjon i ytelsesstandarder 

WINO har fått frist til 2.1.2017 for å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Brage

Brage ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, ti kilometer aust for Oseberg. Havdjupna i området er 140 meter. Brage blei påvist i 1980, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1990. Feltet er bygt ut med ei integrert produksjons-, bore- og bustadinnretning med stålunderstell. Produksjonen starta i 1993.

Kjelde: norskpetroleum.no