Mål

Målet med oppgaven var å verifisere at Esso ivaretar kravene i forskriftene og egne prosedyrer når det gjelder å redusere sannsynligheten for en storulykke samt å følge opp teknisk sikkerhet ved anlegget.

Vi undersøkte spesielt arbeidsprosessene for risikoreduksjon, kontinuerlig forbedring og systematikk i registrering og oppfølging av avvik.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til tennkildekontroll av midlertidig utstyr.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til gjennomføringer av endringer.