Mål 

Målet med tilsynsaktiviteten er å vurdere hvordan Esso Norge AS utfører granskinger av hendelser og hvordan disse hendelsene blir fulgt opp i etterkant for læring, samt danne oss et bilde av hvordan stillas håndteres på anlegget.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til:

  • Kontroll av stillas i anlegget

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Gransking av hendelser
  • Vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap
  • Kritiske løft