Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Stena Dons beredskapsorganisasjon –utstyr og systemer er i henhold til regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Trening av beredskapsorganisasjonen
  • Sikring av inventar og løst utstyr

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • System for vedlikehold
  • Beredskapsanalyser og barriereanalyser
  • MOB-båt