Mål

Målet med tilsynsaktiviteten er å få en oversikt over de prosesser og systemer som bidrar til å sikre helhetlig styring med beredskap på Statfjord C.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Telemedisinskutstyr
  • Modultrening
  • Trening og øvelse for MOB-båt mannskap
  • Opplæring på navigasjonsutstyr i livbåt

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Trening og øvelse på stedfortrederollen
  • Samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen
  • Trening og øvelser med SAR-helikopter
  • Dokumentasjon av trening
  • Repetisjonskurs på land