EkoJ er en prosessplattform som mottar produksjon fra hele Ekofisk feltet i tillegg til Eldfisk og Tor for prosessering og transport til Emden/Teeside. EkoJ er en del av Ekofisk komplekset og har broforbindelse til Ekofisk 2/4M og Ekofisk 2/4X.

Mål

Tilsynet omfattet utvalgte tema innenfor fagdisiplinene teknisk sikkerhet, prosess sikkerhet, og elektriske anlegg. Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner, gruppesamtaler med nøkkelpersonell, intervjuer, befaring og dokumentgjennomganger.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Barrierestyring
  • Høyspenningsinstallasjoner
  • Håndtering av avvik
  • Trykktanker
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til

  • Brannvann
  • Prosessnedstengningsventiler
  • Tennkilder
  • Evakueringsveier
  • Akseptkriterium