Mål

Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring med beredskap på Troll A.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Styrende dokumentasjon, strategi og analyse
  • Ytelseskrav

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til læring etter trening og øvelser.