Mål

Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap på Norne FPSO.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til trening og øvelse for MOB-båt mannskap.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen.