Operatør: Vår Energi 

Utvinningsløyve: 001, 122 og 229 

Felt: Goliat, Balder og Marulk 

Innretning: Island Wellserver og Island Constructor 

Goliat

Goliatfeltet ligg i Barentshavet, 50 kilometer søraust for Snøhvit. Havdjupna i området er 360-420 meter. Goliat blei påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2009. Feltet er bygt ut med ei sylindrisk flytande produksjons- og lagerinnretning (FPSO), inkludert åtte botnrammer med totalt 32 brønnslisser kopla til innretninga. Produksjonen starta i 2016.

Kjelde: norskpetroleum.no

Balder/Ringhorne

Balderfeltet ligg i den sentrale delen av Nordsjøen, like vest for Granefeltet. Havdjupna i området er 125 meter. Balder blei påvist i 1967, og opprinneleg plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1996. Produksjonen starta i 1999. Feltet er bygt ut med havbotnbrønnar som er kopla til eit produksjons- og lagerskip, Balder FPSO.

Ringhorne-førekomsten, som ligg ni kilometer nord for Balder-skipet, er inkludert i Balder-komplekset. Ringhorne er bygt ut med ei kombinert bustad-, bore- og brønnhovudinnretning knytt til Balder-skipet og Jotun-skipet for prosessering, råoljelagring og gasseksport.

Endret PUD for Balder og Ringhorne blei godkjent i juni 2020. Utbyggingsplanen omfattar levetidsforlenging og flytting av Jotun-skipet til ny lokasjon, samt boring av nye havbotnbrønnar. 

Kjelde: norskpetroleum.no

Marulk

Marulk ligg i Norskehavet, 25 kilometer sørvest for Norne. Havdjupna i området er 370 meter. Marulk blei påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2010. Feltet er bygt ut med ei botnramme kopla til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Nornefeltet. Produksjonen starta i 2012.

Kjelde: norskpetroleum.no