Grane

Grane ligg i den midtre delen av Nordsjøen, like aust for Balder. Havdjupna er 128 meter. Grane blei påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2000. Feltet er bygt ut med ei integrert bustad-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Innretninga har 40 brønnslissar. Produksjonen starta i 2003.

Kjelde: norskpetroleum.no