Operatør: Equinor

Felt: Statfjord Nord

Statfjord Nord

Statfjord Nord ligg i Tampen-området i den nordlege delen av Nordsjøen, 17 kilometer nord for Statfjord. Havdjupna i området er 250-290 meter. Statfjord Nord blei påvist i 1977, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1990. Feltet er bygt ut med to havbotnrammer for produksjon og ei for vassinjeksjon, som er knytta til Statfjord C-innretninga. Produksjonen starta i 1995.

Kjelde: norskpetroleum.no