Operatør: Equinor

Brønnavn: 25/11-H-2 YH og 25/11-H-1 H/AH

Felt: Svalin

Innretning: Deepsea Aberdeen

Svalin

Svalin ligg i den midtre delen av Nordsjøen, seks kilometer sørvest for Grane. Havdjupna i området er 120 meter. Svalin blei påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2012. Feltet er bygt ut med ein fleirgreinsbrønn bora frå Grane-plattformen (Svalin M) og med ein havbotninnretning knytta til Grane (Svalin C). Produksjonen starta i 2014.

Kjelde: norskpetroleum.no