Operatør: Equinor 

Brønnamn: 6406/5-2 S 

Prospektnamn: Tott West 

Utvinningsløyve: 255B 

Geografiske koordinatar: 

  • 64°37’28.14” Nord 
  • 06°28’21.35” Aust 

Havdjupne: 304 meter 

Varigheit: 81 døgn – ytterlegare 22 døgn ved funn 

Innretning: Deepsea Stavanger