Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 120

Felt: Visund

Innretning: Transocean Enabler

Visund

Visundfeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, nordaust for Gullfaks. Havdjupna er 335 meter. Visund blei påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1996. Feltet er bygt ut med ei halvt nedsenkbar integrert bustad-, bore- og prosessinnretning (Visund A) og ei havbotninnretning i den nordlege delen av feltet. Produksjonen starta i 1999. 

Kjelde: norskpetroleum.no