Operatør: ConocoPhillips

Utvinningstillatelse: 018

Innretning: Tommeliten A

Tommeliten A ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, 25 kilometer sørvest for Ekofiskfeltet. Havdjupna er 75 meter. Tommeliten A vart påvist i 1977 og plan for utbygging og drift (PUD) vart godkjent i juli 2022.

Utbyggingsløysinga er to havbotnsrammer knytt opp mot Ekofisksenteret, kor det også vert installert ein ny prosessmodul. Feltet er under utbygging og forventa oppstart av produksjonen er i 2024.

Kjelde: Norsk petroleum