Operatør: Aker BP

Utvinninglisens: 033

Felt: Hod A

Innretning: Noble Integrator