Operatør: Aker BP

Utvinningsløyve: 873

Brønn: 25/2-24 S

Prospektnamn: Øst Frigg Beta

Geografiske koordinatar:

  • 59° 53' 17.636" N
  • 02° 23' 04.219" A

Havdjupne: 110 meter

Innretning: Scarabeo 8 (Saipem)

Annan informasjon: Samtykket omfattar i tillegg boring av pilothull (25/2-U-12) og opsjonar for boring av tre sidesteg (25/2-24 AY1, 25/2-24 AY2 og 25/2-24 B)