Operatør: Wintershall Dea

Utvinningsløyve: 418

Felt: Nova

Havdjupne: 367 meter

Nova

Novafeltet ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 17 kilometer sørvest for Gjøa. Havdjupna i området er 370 meter. Nova blei påvist i 2012, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i september 2018. Utbyggingsløysninga består av to havbotnrammer, ei for oljeproduksjon og ei for vassinjeksjon, kvar med tre brønnar knytt til Gjøa-innretninga.

Kjelde: norskpetroleum.no