Operatør: Vår Energi

Utvinningsløyve: 027

Felt: Ringhorne Øst

Innretning: Ringhorne

Ringhorne Øst

Ringhorne Øst-feltet ligg i den sentrale delen av Nordsjøen, seks kilometer nordaust for Balder. Havdjupna i området er 130 meter. Ringhorne Øst blei påvist i 2003, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2005. Feltet er bygt ut med fire produksjonsbrønnar bora frå Ringhorne-innretninga på Balderfeltet. Produksjonen starta i 2006.

Kjelde: norskpetroleum.no