Operatør: Norske Shell

Utvinningsløyve: 373

Felt: Ormen Lange

Ormen Lange

Ormen Lange-feltet ligg i den sørlege delen av Norskehavet. Havdjupna i området varierer frå 800 til over 1100 meter. Ormen Lange blei påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2004. Produksjonen starta i 2007.

Brønnstraumen frå Ormen Lange vert transportert til landanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal for prosessering og vidare eksport gjennom Langeled-røyrleidninga til Easington i Storbritannia.

Kjelde: norskpetroleum.no