Blanefeltet tilhører utvinningstillatelse 143 BS, hvor Repsol er operatør. Denne utvinningstillatelsen var tidligere gyldig til fjerde kvartal 2022, men gyldigheten er nå forlenget til 08. juli 2027.

Fakta om Blanefeltet (norskpetroleum.no)