Operatør: Okea

Utvinningsløyve: 093

Felt: Draugen

Innretning: COSL Promoter

Annan info: Samtykket omfattar produksjonsboring, komplettering og midlertidig plugging og forlating av brønn 6407/9-H-1 H.

Draugen

Draugen ligg i den sørlege delen av Norskehavet. Havdjupna i området er 250 meter. Draugen blei påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1988. Feltet er bygt ut med ei botnfast betonginnretning med integrert dekk, og har både plattform- og havbotnbrønnar. Stabilisert olje blir lagra i tankar i sokkelen på innretninga. To røyrleidningar går frå innretninga til ei flytande lastebøye. Produksjonen starta i 1993.

Kjelde: norskpetroleum.no