Operatør: Equinor

Utvinningsløyve: 348

Felt: Bauge

Bauge

Baugefeltet ligg på Haltenbanken i det sørlege Norskehavet, 15 kilometer aust for Njord. Havdjupna er 280 meter. Bauge blei påvist i 2013, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i juni 2017. Utbyggingskonseptet er to produksjonsbrønnar knytt til Njord A-innretninga. Ein vassinjeksjonsbrønn skal borast frå eksisterende undervassanlegg på Hymefeltet.

Kjelde: norskpetroleum.no