Operatør: Northern Lights

Utvinningsløyve: 001

Felt: Aurora

Innretning: Transocean Enabler

Samtykket gjeld boring av brønnane 31/5-A-7 AH og 31/5-C-1 H. Planlagd borestart er juli 2022.