Norske Shell har søkt Ptil om samtykke til fjerning og disponering av Knarr FPSO og strukturar på havbotn på Knarrfeltet.

Vi har no gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykke til disponering

Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Knarr

Knarr ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordaust for Snorre. Havdjupna er 400 meter. Knarr blei påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2011. Feltet er bygt ut med eit produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbotnrammer med seks brønnar for produksjon og injeksjon. Produksjonen starta i 2015 og vart avslutta i 2022. Disponering av feltet skal være fullført innan seks år etter produksjonsopphøyr.

 

Kjelde: norskpetroleum.no